Guide för tvistelösning

I Guiden för tvistelösning kan du som representant för en medlem i Sveriges Allmännytta eller Hyresgästföreningen registrera och följa ert tvisteärende online.