Kontakt

Vid frågor kring processen eller annat knutet till Hyresmarknadskommitténs arbete kan ni vända er till kansliet.

Kontaktperson
Hyresgästföreningen

Margareta Björkvald

margareta.bjorkvald@hyresgastforeningen.se

Kontaktperson
Sveriges Allmännytta

Houman Sayedi

houman.sayedi@sverigesallmannytta.se