Kontakt

Vid frågor kring processen eller annat knutet till Hyresmarknadskommitténs arbete kan ni vända er till kansliet.

Kontaktperson
Hyresgästföreningen

Margareta Björkvald

margareta.bjorkvald@hyresgastforeningen.se

Kontaktperson
Sveriges Allmännytta

Maria Österlind & Maria Norbell

maria.osterlind@sverigesallmannytta.se & maria.norbell@sverigesallmannytta.se