Dokument och guider

Hyresmarknadskommittén rekommenderar parterna att arbeta enligt gemensamt framtagna riktlinjer.

Förebyggande arbete

En väl fungerande bostadsmarknad bygger på att det finns en förståelse och respekt för respektive parts uppdrag och roll där de lokala parterna har ett stort gemensamt ansvar att förvalta det uppdraget.

Dokumentbank

Här samlar HMK gemensamt framtagna dokument med syfte att hjälpa parterna att bedriva förhandlingarna bättre lokalt.

Dokument Kommentar
regler-for-hanskjutande-och-provning-av-tvist Här hittar du regler vad som gäller kring en tvist
exempel-pa-inlaga-till-hyresmarknadskommitten Här visas ett exempel på vad en inlaga ska innehålla till HMK
25pktprogram
overenskommelsehmk
hmk_uppforandekod_med_ingress_och_klustring_-_2021-11-23 Uppförandekod vid hyresförhandlingar
trepartens-vagledning-2023 Trepartens Vägledning 2023
treparten-rekommendation-om-de-arliga-forhandlingarna-2023 Trepartens Rekommendation 2023
trepartens-vagledning_hyresforhandlingarna-2024 Trepartens Vägledning 2024
treparten-2024-uppdaterad-tabell-nov-2023 Trepartens vägledning 2024 – uppdaterad tabell