Om HMK

Det här är Hyresmarknadskommittén

Hyresmarknadskommittén, HMK, instiftades 1957 och är en nationell partssammansatt kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och de företrädesvis allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta.

Vilka är HMK?

Hyresmarknadskommittén består utav ledamöter från Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen.

Vad gör HMK?

Hyresmarknadskommittén medlar i och prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingarna.

Vem kan vända sig hit?

Sveriges Allmännyttas medlemmar och Hyresgästföreningen kan vända sig till Hyresmarknadskommittén vid tvister om den årliga hyresjusteringen.