Statistik

Hyresmarknadskommittén arbetar proaktivt för att undvika att tvister uppkommer. Varje förhandlingsomgång händer det att vissa lokala parter inte når en gemensam överenskommelse om en årlig hyresjustering och då väljer att vända sig till HMK, nedan finner ni hur många ärenden det varit per passerat förhandlingsår.

Uppföljning

Statistik för antal tvister som har inkommit och hanterats av Hyresmarknadskommittén, även återförvisade ärenden redovisas som inkomna tvister i statistiken.

Antal ärenden per år

Scrolla åt sidan för att se mer