Kalendern

Här hittar ni information om planerade möten i Hyresmarknadskommittén, vilka sker regelbundet under förhandlingsomgången.

Hyresmarknadskommittens sammanträden

Hyresmarknadskommittén träffas för att medla i tvister, besluta om rekommendationer för lösningar samt för att förebyggande arbeta med riktlinjer för att underlätta förhandlingarna lokalt.

Månad Handlingar inne Mötet hålls
Juni 2020-06-12 2020-06-26
  • Månad Juni

    Handlingar inne 2020-06-12

    Mötet hålls 2020-06-26