Kalendern

Här hittar ni information om planerade möten i Hyresmarknadskommittén, vilka sker regelbundet under förhandlingsomgången.

Hyresmarknadskommittens sammanträden

Hyresmarknadskommittén träffas för att medla i tvister, besluta om rekommendationer för lösningar samt för att förebyggande arbeta med riktlinjer för att underlätta förhandlingarna lokalt.

Månad Handlingar inne Mötet hålls
Februari 2023-02-09 2023-02-16
Februari 2023-02-14 2023-02-21
Mars 2023-03-03 2023-03-10
Mars 2023-03-20 2023-03-27
April 2023-04-10 2023-04-17
Maj 2023-05-09 2023-05-16
Juni 2023-06-01 2023-06-08
Juni 2023-06-20 2023-06-27
 • Månad Februari

  Handlingar inne 2023-02-09

  Mötet hålls 2023-02-16

 • Månad Februari

  Handlingar inne 2023-02-14

  Mötet hålls 2023-02-21

 • Månad Mars

  Handlingar inne 2023-03-03

  Mötet hålls 2023-03-10

 • Månad Mars

  Handlingar inne 2023-03-20

  Mötet hålls 2023-03-27

 • Månad April

  Handlingar inne 2023-04-10

  Mötet hålls 2023-04-17

 • Månad Maj

  Handlingar inne 2023-05-09

  Mötet hålls 2023-05-16

 • Månad Juni

  Handlingar inne 2023-06-01

  Mötet hålls 2023-06-08

 • Månad Juni

  Handlingar inne 2023-06-20

  Mötet hålls 2023-06-27