Kalendern

Här hittar ni information om planerade möten i Hyresmarknadskommittén, vilka sker regelbundet under förhandlingsomgången.

Hyresmarknadskommittens sammanträden

Hyresmarknadskommittén träffas för att medla i tvister, besluta om rekommendationer för lösningar samt för att förebyggande arbeta med riktlinjer för att underlätta förhandlingarna lokalt.

Månad Handlingar inne Mötet hålls
Juni 2023-06-01 2023-06-08
Juni 2023-06-20 2023-06-27
  • Månad Juni

    Handlingar inne 2023-06-01

    Mötet hålls 2023-06-08

  • Månad Juni

    Handlingar inne 2023-06-20

    Mötet hålls 2023-06-27