Kalendern

Här hittar ni information om planerade möten i Hyresmarknadskommittén, vilka sker regelbundet under förhandlingsomgången.

Hyresmarknadskommittens sammanträden

Hyresmarknadskommittén träffas för att medla i tvister, besluta om rekommendationer för lösningar samt för att förebyggande arbeta med riktlinjer för att underlätta förhandlingarna lokalt.

Månad Handlingar inne Mötet hålls
Maj 2021-04-29 2021-05-07
Juli 2021-06-28 2021-07-04
  • Månad Maj

    Handlingar inne 2021-04-29

    Mötet hålls 2021-05-07

  • Månad Juli

    Handlingar inne 2021-06-28

    Mötet hålls 2021-07-04