Kalendern

Här hittar ni information om planerade möten i Hyresmarknadskommittén, vilka sker regelbundet under förhandlingsomgången.

Hyresmarknadskommittens sammanträden

Hyresmarknadskommittén träffas för att medla i tvister, besluta om rekommendationer för lösningar samt för att förebyggande arbeta med riktlinjer för att underlätta förhandlingarna lokalt.

Månad Handlingar inne Mötet hålls
Mars 2023-03-20 2023-03-27
April 2023-04-10 2023-04-12
Maj 2023-05-09 2023-05-12
Juni 2023-06-01 2023-06-08
Juni 2023-06-20 2023-06-27
 • Månad Mars

  Handlingar inne 2023-03-20

  Mötet hålls 2023-03-27

 • Månad April

  Handlingar inne 2023-04-10

  Mötet hålls 2023-04-12

 • Månad Maj

  Handlingar inne 2023-05-09

  Mötet hålls 2023-05-12

 • Månad Juni

  Handlingar inne 2023-06-01

  Mötet hålls 2023-06-08

 • Månad Juni

  Handlingar inne 2023-06-20

  Mötet hålls 2023-06-27