Kalendern

Här hittar ni information om planerade möten i Hyresmarknadskommittén, vilka sker regelbundet under förhandlingsomgången.

Hyresmarknadskommittens sammanträden

Hyresmarknadskommittén träffas för att medla i tvister, besluta om rekommendationer för lösningar samt för att förebyggande arbeta med riktlinjer för att underlätta förhandlingarna lokalt.

Månad Handlingar inne Mötet hålls
Januari 2021-01-22 2021-01-29
Februari 2021-02-19 2021-02-26
Mars 2021-03-12 2021-03-19
April 2021-04-05 2021-04-12
Maj 2021-04-29 2021-05-07
Juli 2021-06-28 2021-07-04
 • Månad Januari

  Handlingar inne 2021-01-22

  Mötet hålls 2021-01-29

 • Månad Februari

  Handlingar inne 2021-02-19

  Mötet hålls 2021-02-26

 • Månad Mars

  Handlingar inne 2021-03-12

  Mötet hålls 2021-03-19

 • Månad April

  Handlingar inne 2021-04-05

  Mötet hålls 2021-04-12

 • Månad Maj

  Handlingar inne 2021-04-29

  Mötet hålls 2021-05-07

 • Månad Juli

  Handlingar inne 2021-06-28

  Mötet hålls 2021-07-04