Kalendern

Här hittar ni information om planerade möten i Hyresmarknadskommittén, vilka sker regelbundet under förhandlingsomgången.

Hyresmarknadskommittens sammanträden

Hyresmarknadskommittén träffas för att medla i tvister, besluta om rekommendationer för lösningar samt för att förebyggande arbeta med riktlinjer för att underlätta förhandlingarna lokalt.

Månad Handlingar inne Mötet hålls
Mars 2024-02-28 2024-03-06
Mars 2024-03-15 2024-03-22
April 2024-03-27 2024-04-05
April 2024-04-09 2024-04-16
Maj 2024-04-30 2024-05-08
Juni 2024-05-27 2024-06-03
Juni 2024-06-11 2024-06-18
 • Månad Mars

  Handlingar inne 2024-02-28

  Mötet hålls 2024-03-06

 • Månad Mars

  Handlingar inne 2024-03-15

  Mötet hålls 2024-03-22

 • Månad April

  Handlingar inne 2024-03-27

  Mötet hålls 2024-04-05

 • Månad April

  Handlingar inne 2024-04-09

  Mötet hålls 2024-04-16

 • Månad Maj

  Handlingar inne 2024-04-30

  Mötet hålls 2024-05-08

 • Månad Juni

  Handlingar inne 2024-05-27

  Mötet hålls 2024-06-03

 • Månad Juni

  Handlingar inne 2024-06-11

  Mötet hålls 2024-06-18